Pierwszy krok w lotniczej karierze

Jak zacząć szkolenie PPL(A) – /Private Pilot Licence/ Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego.

 Pierwszym krokiem podczas szkolenia do licencji PPL powinny być badania lekarskie. W tym momencie należy zastanowić się nad celem szkolenia. Jeśli licencja PPL ma być tylko hobby, do latania wystarczy klasa II. Jeśli jednak planujemy dalsze  szkolenie zawodowe /IR, CPL/, niezbędne będą badania klasy I. W celu uniknięcia dodatkowych kosztów, warto zastanowić się nad zrobieniem od razu badań klasy I. Mamy wówczas pewność,  że nasze zdrowie pozwoli nam realizować się zawodowo, a odejdzie nam koszt badań na klasę II, które są w takim wypadku zbędne. Koszt badań klasy II to 400 – 600 PLN, klasy I około 1200 PLN.

Następnym krokiem jest szkolenie teoretyczne. Szkolenie teoretyczne obejmuje 100 godzin nauki. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią, bardzo ciężko znaleźć szkolenie stacjonarne. Do dyspozycji kursantów są szkolenia e-learningowe, które zapewniają  komfort pracy i bezpieczeństwo. Można uczyć się bez przemieszczania się, a jeśli korzystamy z gotowej platformy szkoleniowej a nie zajęć zdalnych, możemy dowolnie regulować czas jego trwania w zależności od naszych możliwości. Koszt kursu teoretycznego jest bardzo różny i wynosi od 1200 do 4000 PLN.

Po zakończeniu szkolenia teoretycznego i pozytywnym zdaniu egzaminów wewnętrznych otrzymujemy Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia teoretycznego do licencji PPL(A).  Zaświadczenie to uprawnia nas do zdawania egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Pobieramy i wypełniamy wniosek (1) oraz uiszczamy opłatę w wysokości 250 PLN . Następnie oczkujemy na odpowiedź z ULC. Po zakończeniu czynności administracyjnych otrzymamy z ULC login i hasło do naszego nowego konta. Za jego pomocą logujemy się i mamy możliwość zapisania się na egzaminy teoretyczne do licencji PPL(A). Można rozpocząć szkolenie praktyczne bez zdanych egzaminów teoretycznych w ULC. Jednakże biorąc pod uwagę kolejki do sesji egzaminacyjnych i czas oczekiwania, może to doprowadzić do sytuacji gdy po zakończeniu szkolenia praktycznego nie możemy przystąpić do egzaminu praktycznego kończącego naszą edukację do PPL z powodu braku egzaminu teoretycznego.

Egzaminy teoretyczne (2) na licencję pilota turystycznego PPL, kandydat zobowiązany jest zdać w terminie 18 miesięcy (bez limitu sesji). W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy, przy czym w jednej sesji można wykorzystać tylko jedno podejście do przedmiotu. Po pomyślnym zdaniu egzaminów otrzymamy „Zaświadczenie o zdaniu egzaminów teoretycznych PPL(A)”.

Posiadając orzeczenie lekarskie i zaświadczenie o zdaniu teorii można przystąpić do szkolenia praktycznego. Szukając ośrodka szkolenia należy dokładnie przemyśleć czego oczekujemy. Szkolenie będzie tańsze w Aeroklubach, które nie prowadzą działalności komercyjnej. Jednakże z powodu mniejszej dostępności samolotów i instruktorów jest ono zdecydowanie dłuższe niż w komercyjnych ośrodkach szkolenia. Kolejnym aspektem jest odległość od miejsca zamieszkania i dostępność zakwaterowania. Ważnym elementem kalkulacji powinna być pora roku. Zimą i jesienią trawiaste lotniska mogą być niedostępne, a w części ośrodków życie zamiera. Natomiast latem może czekać długa kolejka do samolotu i instruktora. Takich kalkulacji należy dokonać przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego. Z doświadczenia wiemy, że piloci rzadko zmieniają dalsze miejsce szkolenia. Żaden z wyszkolonych w Adriana Aviation pilotów nie kontynuował szkolenia w innym ośrodku. Każdy z nich, decydując się na szkolenie do kolejnych uprawnień, pozostał naszym klientem.

Według obowiązujących przepisów, szkolenie praktyczne do PPL(A) obejmuje 45 godzin szkolenia. Z tego 5 godzin może być realizowane na symulatorze lotu.

 W naszym ATO szkolenie rozpoczynamy od 5 godzin szkolenia teoretycznego, które ma na celu standaryzację wiedzy po kursie teoretycznym, zapoznanie ze specyfiką lotniska, rejonu lotów oraz samolotu, na którym będzie wykonywane szkolenie. Następnie wdrażamy praktyczne szkolenie w powietrzu. W początkowym etapie szkolenia dzienny czas jest ograniczony do 2 godzin 30 minut. Ma to na celu przyzwyczajenie szkolonego do przebywania w nieznanym mu środowisku jakim jest przestrzeń powietrzna. Pierwsze loty to nauka lotu poziomego, zakrętów połączona z nauką startów i lądowań. Kolejnym etapem jest lot po kręgu. Element ten jest zazwyczaj największym wyzwaniem dla kandydatów, co jest spowodowane  krótkim czasem trwania, podczas którego realizowane są wszystkie newralgiczne fazy lotu. Przed pierwszym lotem samodzielnym kandydat musi zaliczyć egzamin wewnętrzny dopuszczający do lotów samodzielnych po kręgu. Następnym etapem szkolenia są loty do strefy pilotażu a po nich ćwiczenia w zasłoniętej kabinie stanowiące wstęp do pilotowania samolotu bez widoczności ziemi. Jednym z warunków otrzymania licencji PPL(A) jest uzyskanie nalotu 5 godzin w pozorowanych warunkach IMC. Ostatnim elementem szkolenia są loty trasowe. Element ten jest najciekawszym epizodem podczas szkolenia. Po lotach szkolnych kandydat po zdaniu egzaminu wykonuje samodzielne loty trasowe. Zakończeniem szkolenia jest przelot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego  należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na dwóch lotniskach innych niż lotnisko odlotu. Szkolenie jest zakończone gdy kandydat na pilota wykona 45 godzin nalotu w tym 25 godzin szkolenia w locie z instruktorem, oraz 10 godzin czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych.

Ostatnim elementem jest egzamin praktyczny na licencję PPL(A). Egzamin można zdać w dowolnym ATO u egzaminatora Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Zazwyczaj kandydaci zadają egzamin w ośrodku w którym się szkolą, pierwsze egzaminy w znanym miejscu generują mniejszy stres.  Przed przystąpieniem do egzaminu należy dokonać opłaty za egzamin praktyczny do ULC, która wynosi około 850 PLN i przedstawić potwierdzenie płatności egzaminatorowi. Kolejnymi wymaganymi dokumentami są: zaświadczenie o zdaniu egzaminów teoretycznych w ULC, certyfikat badań lekarskich (wystarczająca jest II klasa) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego, które wystawia szkolący ośrodek. Egzamin praktyczny obejmuje cześć teoretyczną przed lotem, w tym przygotowanie dokumentacji nawigacyjnej, a następnie przygotowanie samolotu do lotu i sam lot. Podczas lotu kandydat musi wykazać się między innymi: umiejętnością wykonania lotu po kręgu i lądowania w rożnych konfiguracjach, wyprowadzania samolotu z przeciągnięcia oraz poprawnym wykonaniem wiraży z przechylaniem 45 stopni. Kolejnym ocenianym elementem jest wykonie lotu po trasie oraz wybór miejsca do przymusowego lądowania (3). Czas trwania egzaminu to około 1 godzina 30 minut.

Po zaliczonym egzaminie kandydat otrzyma od egzaminatora protokół z egzaminu praktycznego oraz wpis do zaświadczenia o ukończonym szkoleniu praktycznym i zaliczonym egzaminie.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów, pozostaje tylko wypełnić wniosek (4) o wydanie licencji PPL(A). We wniosku znajduje się wykaz dokumentów, które należy dołączyć. Między innymi są to opłaty za wydanie licencji. Wynoszą one około 100 PLN. Podane koszty opłat celowo są tylko orientacyjne. Zmieniają się i można je odszukać w Tabeli Opłat Lotniczych (5). Sugeruję sprawdzić dokładnie kwotę przed dokonaniem opłaty, ponieważ zbyt mała wpłata zablokuje wydanie licencji. Rozsądnym pomysłem jest wykonanie kopii dokumentów wysłanych do ULC. Warto również zaopatrzyć się w Dziennik Lotów i dokonać pierwszych wpisów do niego pod nadzorem szkolącego nas ośrodka. Unikniemy nieporozumień i błędów, a rozpoczniemy karierę lotniczą z poprawnie wypełnionym Logbookiem.

Po zakończeniu czynności administracyjnych przez ULC, odebraniu licencji kandydat staje się pilotem. W licencji znajdzie się pierwsze uprawnie SEP(L) (Single Engine Piston (Land))  Jest ono ważne 24 miesiące. Informacja o terminie wygaśnięcia znajduje się w licencji. Licencja PPL(A)  uprawnia do latania samolotami jednosilnikowymi, których MTOW nie przekracza 5700 kg w operacjach niezarobkowych. Posiadając taką licencję można wykonywać tylko loty VFR /Visual Flight Rules/. Posiadacz licencji PPL(A) jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych.

Koszt szkolenia praktycznego na chwilę obecną wynosi od 24 do 45 tysięcy PLN. Przy wyborze miejsca w którym planujemy rozpocząć edukację lotniczą nie należy kierować się najniższą ceną. Powinno to być ostatnie kryterium brane pod uwagę przy wyborze ośrodka szkolenia. Najważniejszym kryterium powinna być jakość szkolenia a następnie dostępność samolotów i instruktorów.

ATO Adriana Aviation szkoli do licencji PPL(A) od 1992 roku. Nie jesteśmy w stanie policzyć ilu pilotów wyszkoliliśmy przez ten czas. Aktualnie posiadamy flotę 8 samolotów SEP(L) do szkolenia podstawowego oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską z ogromnym doświadczeniem. Posiadamy też własny hotel o wysokim standardzie, znajdujący się na lotnisku, który udostępniamy naszym pilotom w przystępnych cenach. Nasz świeżo wyremontowany Klub Aviatora jest miejscem spotkań kolejnych pokoleń pilotów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka przed podjęciem decyzji o szkoleniu, by na własne oczy przekonać się o trafności podjętej decyzji.


A w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: tel: +492571944760

Od poniedziałku do piątku – od 8:00 do 17:00

Wyślij nam swoje zapytanie w dowolnym momencie!: info@adriana-aviation.de