OBSŁUGA

Adriana Aviation

DZIAŁ TECHNICZNY

Wszystkie prace techniczne wykonywane są zgodnie z certyfikatem Part-145, a nasi mechanicy są posiadaczami licencji Part-66.

DZIAŁ TECHNICZNY

Chcielibyśmy zaoferować Państwu możliwość regularnego sprawdzania i obsługi technicznej Państwa samolotu przez nasz wysoko wykwalifikowany zespół Działu Technicznego.

Adriana Aviation oferuje kompleksowe naprawy, modyfikacje, remonty, remonty silników oraz sprzedaż części zamiennych. Oprócz podstawowej obsługi technicznej zapewniamy ciągłe zarządzanie statkiem powietrznym oraz coroczne przedłużenie ważności certyfikatu podnajmu statku powietrznego.

OFERTA ORGANIZACJI OBSŁUGOWEJ W PEŁNYM ZAKRESIE

Statki powietrzne
 • Cessna 150/152/172/182 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Piper PA 28 Arrow/ PA34 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Piper PA 34 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Piper PA 46 prace okresowe w zakresie do 100h
 • Mi-2 do poziomu 600 godzin
 • Maule MXT-7-180 prace okresowe w pełnym zakresie
 • Socata Rallye 235 prace okresowe w pełnym zakresie
 •  
Iskrowniki

Bendix, Slick.

Alternatory

Prestolite, Ford, Cessna, Teledyne Continental.

Rozruszniki

Prestolite, Sky-Tec.

Regulatory obrotów

McCauley, Hartzell.

Silniki

Teledyne Continental Motors

C-75, C-85, C-90, E-165, E-185, E-225, GO-300, GTSIO-520, IO-240, IO-346, IO-360, IO-470, IO-520, IO-550, IOF-240, IOF-550, O-200, O-300, O-470, TSIO-360, LTSIO-360, TSIO-470, TSIO-520, TSIO-550, TSIOL-550, AEIO-540.

Rolls Royce

O-200

Lycoming

AEIO-320, AEIO-360, AEIO-540, AIO-320, AIO-360, HIO-360, HO-360, IO-320, IO-360, LIO-360, IO-540, IO-720, LIO-320, LO-360, LTIO-540, O-235, O-320, O-340, O-360, O-435, O-540, TIGO-541, TIO-360, TIO-540, TIO-541, TO-360, VO-360.

Śmigła

McCauley, Hartzell, Sensenich.

Gaźniki

Marvel Schebler, Precision, Facet.

OFERTA ORGANIZACJI CAMO

Wprowadzenie statkupowietrznego do systemu CAMO obejmuje:
 • opracowanie i zatwierdzenie Programu Obsługi Technicznej (POT) wg PART M (C)
 • opracowanie Programu niezawodności- jeśli ma zastosowanie
 • opracowanie zasad oceny nieobowiązkowych informacji dotyczących Zdatności do Lotu
 • opracowanie zasad oceny nieobowiązkowych informacji dotyczących Zdatności do Lotu
 • opracowanie inspekcji pomostowej
 • szkolenie z zakresu wykonywania przeglądu przedlotowego
Zakres rutynowych usług Camo:
 • koordynowanie i zlecanie wykonania planowej obsługi technicznej
 • nadzorowanie działań umożliwiających wykonanie odpowiednich dyrektyw (AD)
 • koordynowanie i zlecanie wykonania napraw, usterek wykrytych podczas planowej obsługi, przeglądu zdatności lub usterek zgłoszonych przez właściciela
 • nadzorowanie i zlecanie wymiany części o ograniczonej żywotności, o ograniczonym resursie oraz spełnienie wymagań w zakresie inspekcji podzespołów
 • wykonanie Analizy skuteczności zatwierdzonego POT (plus ewentualne zmiany POT)
 • koordynowanie i zlecanie wykonania modyfikacji , napraw zgodnie z M.A.304
 • organizowanie procesu zatwierdzenia każdej modyfikacji statku powietrznego przed jej wprowadzeniem zgodnie z załącznikiem Part-21 do Rozporządzenia (WE) nr 1702/2003
 • przestrzegania procedury oceny wykonywania modyfikacji nieobowiązkowych
 • prowadzenie zapisów Ciągłej Zdatności do Lotu w systemie interaktywnym GolfBravo
 • nadzorowanie ważności dokumentów statku powietrznego
 • wydawanie i przedłużanie świadectwa zdatności do lotu (ARC)