Licencja PPL(A)

licencja  PPL (A):

Szkolenie lotnicze PPL(A)

Licencja PPL(A)  /Private Pilot Licence/  uprawnia  do  latania samolotami  jednosilnikowymi, których MTOW (Maksymalna Masa Startowa) nie przekracza 5700 kg w operacjach niezarobkowych. Posiadając taką licencję możesz latać zgodnie z VFR (Visual Flight Rules). Z tą licencją otrzymasz również swoje pierwsze uprawnienie SEP(L).

FCL.205.A PPL(A):  Posiadacz  licencji PPL(A) jest uprawniony do  wykonywania  bez wynagrodzenia  czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota samolotów lub motoszybowców turystycznych w operacjach niekomercyjnych. 

Będąc posiadaczem tej licencji stawia się pierwszy krok zarówno w lotniczej przygodzie jaki i zawodowej karierze Pilota.

W skład szkolenia do licencji PPL(A) wchodzi:

I. Kurs teoretyczny.

Kurs teoretyczny zawiera 100 godzin nauki z następujących przedmiotów:

Prawo lotnicze;

  • Ogólna wiedza o samolocie;
  • Osiągi i planowanie lotu;
  • Człowiek możliwości i ograniczenia;
  • Meteorologia;
  • Nawigacja;
  • Procedury operacyjne;
  • Zasady lotu;
  • Łączność.

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym.  Po zaliczonym egzaminie wewnętrznym w ATO,  student otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia teoretycznego,   który upoważnia  do rozpoczęcia  szkolenia  praktycznego  oraz  do  zdawania egzaminów teoretycznych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

II. Szkolenie praktyczne:

Kurs praktyczny do licencji PPL(A) –  minimum 45 godzin lotu.

FCL.210.A PPL(A):
a) Osoba ubiegająca się o licencję PPL(A) musi zaliczyć 45 godzin szkolenia w locie na samolotach, z czego 5 godzin można zaliczyć na szkoleniowych urządzeniach symulacji lotu (FSTD), w tym co najmniej:
    1) 25 godzin  szkolenia w locie z instruktorem; oraz
    2) 10 godzin  czasu  lotu  samodzielnego  pod nadzorem,  w tym  co  najmniej  5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach                  nawigacyjnych, z czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego                należy wykonać lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu. 

b) Kandydaci posiadający licencję LAPL(A). Osoba ubiegająca się o licencję PPL(A) posiadająca już licencję LAPL(A) musi mieć       zaliczone co najmniej 15 godzin czasu lotu na samolotach po uzyskaniu licencji LAPL(A),  z czego  co  najmniej 10 godzin stanowi   szkolenie  w  locie  zaliczone  w ramach szkolenia w zatwierdzonym ośrodku szkolenia. Szkolenie to musi obejmować co najmniej 4   godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 2 godziny czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych,
  z  czego co najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać              lądowania z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

c) Kandydaci posiadający licencję LAPL(S) z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne. Osoba ubiegająca się o licencję PPL(A) posiadająca już licencję LAPL(S) z rozszerzeniem na motoszybowce turystyczne musi posiadać:

   1) co najmniej 24 godziny czasu lotu na motoszybowcu turystycznym po uzyskaniu wpisu uprawnienia TMG do licencji; oraz
   2) 15 godzin  szkolenia  w  locie   na  samolotach  w  zatwierdzonym  ośrodku szkolenia, obejmującego 10 godzin czasu lotu                     samodzielnego pod nadzorem, w tym co najmniej 5 godzin czasu lotu samodzielnego w lotach nawigacyjnych, z czego co                   najmniej 1 lot nawigacyjny na odległość co najmniej 270 km (150 mil morskich), podczas którego należy wykonać lądowania
         z pełnym zatrzymaniem na 2 lotniskach innych niż lotnisko odlotu.

Szkolenie prowadzimy na samolotach Tecnam P2002JF, Cessna C150, Cessna C172.

Po zakończeniu szkolenia praktycznego i zdaniu egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisja Egzaminacyjną student może przystąpić do egzaminu praktycznego na licencję PPL(A). Po pomyślnym zakończeniu egzaminów Pilot staje się posiadaczem licencji PPL(A) wraz z pierwszym uprawnieniem SEP(L) wpisanym do licencji.

Podczas szkolenia zapewniamy pilotom zakwaterowanie w naszym hotelu, w promocyjnych cenach. Hotel znajduje się na naszym lotnisku, co znacznie ułatwia przeprowadzenie szkolenia, buduje doświadczenie i zapoznaje z atmosferą lotnictwa. 

wymagania: