Uprawnienia IR(A)/ME

Do czego uprawnia licencja IR(A)ME

Szkolenia lotnicze

Do czego uprawnia:

Posiadanie uprawnienia IR(A) ME daje możliwość latania samolotami wielosilnikowymi według wskazań przyrządów.
Uprawnienie jest ważne 12 miesięcy od daty wpisania do licencji i co najważniejsze
, jest niezbędne w karierze jako pilot zawodowy. 

Szkolenie praktyczne:

Moduł I

– 5 godzin symulatora Alsim/Elite

– 5 godzin szkolenia samolot Tecnam T2006T

Po ukończeniu modułu podstawowego IR można rozpocząć moduł II – proceduralny – jak również skrócone szkolenie do licencji CPL(A).

Moduł II

– 29 godzin symulator Alsim i 6 godzin symulator Elite lub 35 godzin symulator Elite

– 10 godzin szkolenia samolot Tecnam T2006T

Szkolenie teoretyczne: Sugerujemy ukończenie kursu teoretycznego ATPL(A)

Wymagania: